niedziela, 16 lipca 2017

Walczymy o kontrakt z NFZ dla gabinetu stomatologicznego w MSP nr 4!

                                (zdjęcie pochodzi z google/maps)

W piątek na słupach ogłoszeniowych znalazł się skierowany do mieszkańców Apel, który był jednocześnie formą zawezwania do wspólnej interwencji w sprawie braku nowego kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia dla gabinetu stomatologicznego mieszczącego się w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4.

Niezwłocznie podjąłem próbę interwencji w tej sprawie, ponieważ gabinet w podstawówce był dotychczas jedynym, który przyjmował swoich pacjentów w ramach usług świadczonych przez NFZ. Według informacji uzyskanych przeze mnie, w chwili obecnej gabinet ma kontrakt do końca sierpnia, natomiast oferta, która została złożona w postępowaniu konkursowym na następne lata została odrzucona. Wniosek odrzucił Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach.

Biorąc pod uwagę ilość mieszkańców Szczygłowic, a także fakt, że gabinet w podstawówce był dotychczas jedynym, który świadczył swoje usługi w ramach NFZ, trudno wyobrazić sobie, by to kontraktowanie nie zostało przedłużone. Nie wchodząc już w dalsze szczegóły, pragnę Państwa poinformować, iż jestem po rozmowach z zarządzającymi gabinetem, którzy opisali mi całokształt swoich starań oraz powody nie uwzględnienia tego gabinetu w dalszym kontraktowaniu.

W związku z powyższym, będę w bieżącym tygodniu interweniował w przedmiotowej sprawie. Powiadomiłem także o zaistniałym fakcie Senatora RP Krystiana Probierza oraz Posła na Sejm RP Jarosława Gonciarza, którzy również wspomogą nas swoją interwencją. Jako radny, nosze się również z zamiarem napisania Uchwały, która będzie jednocześnie apelem do Ministra Zdrowia oraz Dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach o uwzględnienie naszego gabinetu wśród placówek kontraktowanych. Zachęcam także do składania swoich podpisów pod zbiórką, która jest organizowana w tej sprawie. 

Radny Rady Miasta Knurów
Paweł Szkatułaczwartek, 2 marca 2017

Sprawozdanie z działalności radnego za miesiąc luty

Sprawozdanie z działalności za miesiąc luty.


Początek lutego był obfity pod względem opadów śniegu i utrzymującego się później oblodzenia naszych chodników. Wielokrotnie i zgodnie z Państwa wnioskami zgłaszałem uwagi dotyczące odśnieżania, posypywania poszczególnych odcinków. Doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, iż stan naszych dróg nie był idealny. Może był to efekt nowej firmy, która ,,debiutowała" w naszym mieście? Jako małe pocieszenie można przyjąć fakt, że sąsiednie miasta były w podobnej sytuacji - zarówno te małe jak i duże. 

W lutym swoje posiedzenie miała Komisja Sportu, Turystyki, Rekreacji i Promocji Zdrowia. 
Zaproszonymi gośćmi byli: Maciej Marszałek - trener karate w Kyokushin Knurów
Zbigniew Matuszek - Nowy trener Concordii Knurów. 
Trener Marszałek poinformował członków komisji o działalności i funkcjonowaniu klubu oraz przedstawił cele na najbliższy okres. Jako ciekawostkę należy podać fakt, że w klubie znajduje się medalista Mistrzostw Europy. 
Trener Matuszek opowiedział o celach drużyny oraz kompletowaniu kadry klubu na wiosnę. Opisał nam także bieżące problemy z jakimi zmaga się klub, a także poprosił o wsparcie ze strony komisji.

W lutym zebrała się także Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. Najważniejszym wnioskiem podczas tego posiedzenia była zgodność, co do umożliwienia mieszkańcom oddawania swoich głosów w przyszłych edycjach za pomocą internetu. Bardzo wielu z Państwa wnioskowało o taką możliwość i dziś już wiemy, że głosowanie w roku bieżącym będzie możliwe do zrealizowania w formie elektronicznej. Mam nadzieje, że wpłynie to znacząco na frekwencję w głosowaniu.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Porządku i Spraw Socjalnych miała za zadanie zaopiniować tylko kilka Uchwał (szczegóły poniżej), w związku ze zbliżającą się sesją Rady Miasta Knurów.
Sesja Rady Miasta Knurów odbyła się 15-ego lutego. Do najważniejszych uchwał, które zostały podjęte należały: 

1. Przedłużenie obowiązujących taryf za wodę i ścieki.
2. Uchwalono dotację na podłączenie budynku do sieci cieplnej, na zakup energooszczędnych kotłów CO opalanych gazem, olejem opałowym, energią elektryczna, niskoemisyjnych retortowych kotłów na paliwo stałe w wysokości 6 tysięcy złotych.
3. Wsparcie działań Samorządu Województwa Śląskiego w sprawie poprawy jakości powietrza.
4. Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach na wymianę stolarki okiennej i termomodernizację sali gimnastycznej MSP z Oddz Integr. nr 2, stolarki okiennej w MSP 4, stolarki okiennej i instalacji CO w MSP 6, instalacji CO w MSP 7.
5. Określono wysokość dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych MZGLiA w wysokości 4 917 796 zł.
6. Rada zagłosowała również za utrzymaniem w mocy mandatu radnego Tomasza Rzepy 
w związku ze skargą do wojewody i prokuratury.
7. Podjęcie uchwały związanej ze zmianami w oświacie.

Zapraszam do obejrzenia małej fotorelacji, pod którą znajduje się dalsza część sprawozdania.

Mój komentarz do sesji:

Na sesji odbytej w lutym pojawili się Posłowie na Sejm RP: Krystyna Szumilas (Platforma Obywatelska) i Paweł Kobyliński (.Nowoczesna). Osobiście wiązałem wielkie nadzieje na merytoryczne wsparcie naszych działań przez parlamentarzystów. Szybko jednak ze swoimi myślami zostałem sprowadzony na ziemię po wystąpieniu poseł Szumilas, która zamiast skupić się na realnych problemach, zaczęła mówić o działaniach PiS-u. Nie będę odnosił się do treści przedstawionych przez Poseł Szumilas, ponieważ uważam, że nie warto. Ktoś kiedyś za rządów PO-PSL określił, że nasze Państwo istnieje tylko teoretycznie, więc teoretycznie zakładam i chcę zapomnieć o tym wystąpieniu.

Poseł Kobyliński z Nowoczesnej zachował się naprawdę godnie. Niedawny poseł z Kukiz 15', mówił o problemach związanych z niską emisją oraz o problemach związanych z odrolnieniem gruntów znajdujących się w naszej strefie ekonomicznej. 

Osobiście podczas sesji skupiłem się na uchwale związanej z przedłużeniem obowiązujących taryf za wodę i ścieki. Podwyżki nie ma, ale kto się nie stara o ich obniżkę ten nie może uważać się za dobrego samorządowca. Skupiłem się w swoich pytaniach na krzywej popytu, która mimo wysokiej ceny wzrosła o ok. 1%. Nawiązywałem także do potrzeby obniżenia kosztów funkcjonowania PWiK. Dziwi mnie trochę bierność pozostałych radnych przy tej uchwale, ponieważ prawie nikt nie zabierał głosu na sesji lub też wcześniejszych posiedzeniach komisji w tej sprawie.

Cieszy mnie fakt, że Knurów jest bardzo dobrze przygotowany do działań związanych z przepisami wprowadzającymi zmiany w oświacie. Szczygłowicka podstawówka połączy się z gimnazjum tworząc w ten sposób Miejską Szkołe Podstawową nr 4.

Kolejny raz przyszło nam głosować nad tym czy dany radny mieszka w Knurowie, co wiąże się z określeniem możliwości wykonywania jego mandatu. Obecna kadencja jest obfita w donosy na radnych i późniejsze głosowania w związku z istniejącymi wątpliwościami. Przy większości tego typu głosowań wstrzymuje się, ponieważ radny nie jest osobą kompetentną, by móc sprawdzić dany stan faktyczny i być pewnym w 100%, co do innego radnego - zawsze istnieją pewne wątpliwości. Poza tym radni zostali wybrani w okręgach jednomandatowych, więc mieszkańcy sami wiedzieli na co się ,,piszą". Jeżeli wybrali więc radnego, który nie mieszka w Knurowie, wówczas ich strata - chcącemu nie dzieje się krzywda. Dziwie się, że ubiegłych kadencjach nie składano takich donosów. Podobno były takie przesłanki?

W imieniu swoim oraz Pana Senatora RP Krystiana Probierza wziąłem także udział w obchodach 
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody w Knurowie wpisały się na stałe do kalendarza i kolejny raz ich nieodłącznym elementem była obecność uczniów klasy mundurowej z II Liceum Ogólnokształcącego, którego mam zaszczyt być absolwentem.
Słowa uznania dla organizatorów, klasy mundurowej pod przewodnictwem Sławomira Tokarza oraz wszystkich, którzy zdecydowali się na udział w obchodach.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!wtorek, 30 sierpnia 2016

Co będzie z piwnicami w budynku przy ul. Stanisława Staszica 1? Odpowiedź na moją interpelacje


Na początku miesiąca zwrócili się do mnie mieszkańcy bloku przy ul. Staszica z pytaniem o przyszłe przeznaczenie piwnic w tym budynku. Od pewnego czasu każda ,,odświeżona" umowa lub podpisana z nowym najemcą, nie zawiera pomieszczenia przynależnego do lokalu tj. piwnica lub komórka. 

Według później zebranych przeze mnie informacji, jednym z powodów był fakt licznych dewastacji piwnic i komórek znajdujących się w budynku. Zapytałem o ten stan rzeczy mieszkańców, którzy udzielili mi informacji, że dewastacje miały miejsce, jednak dewastujący już tutaj nie mieszkają.
W związku z powyższym zwróciłem się z pisemną interpelacją do Pana Prezydenta Adama Ramsa.
Poniżej zamieszczam odpowiedź na moją interpelacje.

** W celu powiększenia zdjęcia należy kliknąć na obrazek z tekstem.środa, 24 sierpnia 2016

Budżet Obywatelski, czyli co dla Szczygłowic?Znane są już projekty, na które będą mogli głosować mieszkańcy poszczególnych rejonów Knurowa.
Należy przypomnieć, że Knurów został podzielony na V rejonów. Każdy rejon ma do wydania 159 447 zł, co równa się z tym, że koszt realizacji wniesionego projektu nie mógł być wyższy niż kwota przeznaczona na rejon.

Mieszkańcy Szczygłowic wnieśli łącznie 5 projektów obywatelskich. Do głosowania po weryfikacji zostały dopuszczone cztery projekty. Projekt, który decyzją Komisji został odrzucony, zawierał błąd w postaci formalnej. Wnioskodawca został wezwany telefonicznie do osobistego wstawiennictwa się, aby skorygować swój projekt, jednak nie skorzystał z takiej możliwości.

Na jaki projekt swój głos mogą oddać mieszkańcy ulic: Zwycięstwa parzyste od nr 42 i nieparzyste do nr 51a, Piotra Ściegiennego, Szybowa, Leśna, Zielona, Słoneczna, Starowiejska, Graniczna, Juliusza Ligonia, Wojciecha Korfantego, Lignozy, Wieczorka, Górnicza, Sztygarska, Stanisława Staszica, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Jana Kilińskiego, Stefana Żeromskiego, Parkowa, Aleja Piastów, Książenicka, Beksza?

1. "NIE OLEWAJ MIASTA" budowa systemu miejskich bezdotykowych toalet publicznych (lokalizacja na ul. Staszica). Koszt - ok. 100. 000 zł
2. "MODERNIZACJA  ORAZ ROZBUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI - budowa mini boiska do koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej" (Park NOT). Koszt - 150.000 zł
3. "Rozbudowa Monitoringu Miejskiego" (Punkt na ul. Staszica oraz na skrzyżowaniu ul. Konopnickiej z Kilińskiego). Koszt - 60.000 zł
4. "BUDOWA TORU ROWEROWEGO - PUMPTRACK" (Park NOT). Koszt - 150.000 zł

Projekty, na które będzie można oddać swój głos prezentują się bardzo ciekawie i z całą pewnością odzwierciedlają potrzeby naszego osiedla.

Jak Głosować?

Mieszkaniec powyższych ulic, którzy otrzymają kartę do głosowania będą mogli postawić X przy jednym lub dwóch projektach. Jeżeli projekty, które zajmą pierwsze i drugie miejsce, nie będą przekraczały sumy dla danego rejonu, wówczas oba zostaną zrealizowane.

Gdzie i kiedy głosować?

Głosowanie nad projektami odbędzie się w terminie od 19 września 2016 roku do 7 października 2016 roku w punkcie do głosowania, mieszczącym się w budynku Urzędu Miasta Knurów przy ul. dr. Floriana Ogana 5. Punkt do głosowania będzie otwarty w godzinach pracy Urzędu Miasta Knurów oraz dodatkowo w sobotę 1 października 2016r. w godzinach: od 10:00 do 15:00.

czwartek, 12 maja 2016

Debata o bezpieczeństwie

9 maja wraz z Bogdanem Danielakiem, Przewodniczącym Rady Osiedla LWSM zorganizowaliśmy w Szczygłowicach spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji w Knurowie oraz Straża Miejską.

Celem spotkania było omówienie spraw bieżących związanych z bezpieczeństwem fizycznym, drogowym i środowiskowym mieszkańców Szczygłowic. Po zadaniu przeze mnie kilku pytań, możliwość skierowania pytania otrzymali mieszkańcy. Wolna dyskusja zaowocowała wieloma wnioskami i wskazówkami dla obydwu stron.

Mam głęboką nadzieję, że nie jest to pierwsze i ostatnie tego typu spotkanie z mieszkańcami.